Kazadan sonra izlenecek en doğru tutum

 
Lütfen not alınız:
• Karşı tarafın (sürücü) ve araç sahibinin adı ve adresi
• Aracın türü, modeli ve rengi ile resmi plakası
• Yer, tarih ve saat
• Tanıkların ismi ve adresi

Daha büyük hasarlarda, tanık bulunmadığı ve durumun açıklığa kavuşturulamadığı hallerde mutlaka polisi çağırınız!

Fotoğraf çekiniz:
• Kaza mahalli ve hasar
• Araçların durumu
• Fren izleri, sıvı kayıpları vs.

Kanıtları tespit etmesi için mutlaka hasar tespiti amacı ile bağımsız bir bilirkişiyi görevlendiriniz.

Motorlu araçlar konusunda uzman bilirkişiye ödenecek ücret mevcut ihtiyaçlara göre hasarın bir parçası olup bu nedenle maddi sorumluluk sigortası kapsamında talep edilebilir. Aynı durum avukatlık bedeli ve örneğin çekici masrafı, doktor masrafı, tazminat bedeli ve belgelere dayanmayan götürü ücretler için de geçerlidir.

Unutmayınız:
Suçlu tarafa tahakkuk eden masrafın miktarını bildirmek size kalmıştır. Kesinlikle bağımsız bir bilirkişi atama hakkınızı karşı tarafın sigortasının elinizden almasına izin vermeyiniz.
Önemli olan aracınızdaki hasarın ödenmesidir ve bu nedenle bilirkişiyi seçmek sigortanın değil sizin hakkınızdır.

© 2006 by ABSTRAKT design    |    Home    |    Kontak    |    Impressum